Turkish-English translations for çok sıcak:

boiling · other translations

çok sıcak boiling

Su çok sıcaktı, Onu nerdeyse canlı canlı haşlıyordum, bir ıstakoz gibi.

I made the water so hot I nearly boiled him alive like a lobster.

Bu da sıcak ama ben kahvemi çok sıcak severim.

It is hot, but I like my coffee boiling hot.