ödülü

Senin gibi küçük narin bir şey neden ödül avcısı olmak ister ki?

Why would a delicate little thing like you want to be a goddamn bounty hunter?

Ve tüm bu ödül parası için yardım gelecek ama hey, ne var biliyor musun?

And all that reward money sure would have helped but, hey, you know what?

Bu kitap Fransa da en iyi yabancı roman ödülünü kazandı ve benim burada yaşayacak bir yerim bile yok.

This book won best foreign novel in France and I don't even have a place to live.

Malesef Jessica bu akşam bizimle olamadı.. bu yüzden bu ödülü onun adına kabul edeceğim.

Unfortunately, Jessica couldn't be with us tonight so I'll accept this award on her behalf.

Sen güzel bir kadınsın ve sen herhangi bir erkek için ödül olurdun.

You're a beautiful woman, and you'd be a prize for any man.

Peki neden bu ödül parası senin için bu kadar önemli?

So why is this prize money so important to you?

Bir süre önce, Bill San Antonio için bir ödül vardı.

Some time ago, there was a reward out for Bill San Antonio.

Sen beni tatmin edecek küçük bir şey yaparsan ben de sana küçük bir ödül veririm belki.

You do a little something to my satisfaction, and maybe I will reward you with a treat.

Bakın, Kaptan Shakespeare! kendimize küçük bir ödül yakaladık!

Look, Captain Shakespeare! Caught ourselves a little bonus!

İşte bu yüzden bu akşam bu ödülü kabul edemem.

Which is why I can't accept this award from you tonight.