öfken

Teşekkür ederim Kevin, anlayışlı, üstün öfken için.

Thank you, Kevin, for your insightful self-righteous indignation.

Öfken sana zarar veriyor.

Your anger is hurting you.

Öfken ateş gibi yakıyor.

Your wrath burns like fire.

Sadece sen ve aşırı öfken, ebediyen.

Just you and your hyperrage for eternity.

Çiş, sapık, senin öfken benim her şeyden bihaber oluşum, dezenfektan.

The piss, the stalker, your anger, my cluelessness, disinfectant.

Tüm bu öfken bir objeden etkilendiğin için.

All this rage is just 'cause you've been whammied.

Artie, öfken çok ama çok kuvvetli bir şeyden

Artie, your anger was stemming from something very

Güzel, temiz ve paylaşılabilen öfken.

Good, clean, cherry-pink rage.