ölümü

Üzgünüm ama o hâlhâlâ ölü. Ama siz yarın gece tekrar kontrol edin.

I'm sorry, she's still dead, but be sure and check back tomorrow night.

Burada ölü bir kadın var!

There is a dead woman here!

Burada ölü bir adam var!

There's a dead man here!

Bu adamın iki çocuğu ve bir karısı vardı ve şimdi o bir ölü.

This man had two kids and a wife and now he's dead.

Sen ölü bir adamsın. Bunu biliyor musun?

You're a dead man, do you know that?

Bu ölü bir adam.

This is a dead man.

Bu harika ama ben ölü değilim.

That's great, but I'm not dead.

Ölü bir adam için gerçekten iyi görünüyorsun.

You look really good for a dead guy.

Evet ve şimdi o ölü.

Yeah, and now he's dead.

Ama sen ölü bir adamsın.

But you're a dead man.