Turkish-English translations for ölüm:

deadly, dead · death · dying · fatality · killing · mortal · obituary · last · parting · end, ending · sleep · doom · demise · passing · decease · the reaper · the grim reaper · fate · rest · capital · case of death · other translations

ölüm deadly, dead

Üzgünüm ama o hâlâ ölü. Ama siz yarın gece tekrar kontrol edin.

I'm sorry, she's still dead, but be sure and check back tomorrow night.

Sen ölü bir kızsın.

You are a dead girl

Tam şurada ölü bir adam var.

There's the dead man right there.

Click to see more example sentences
ölüm death

Yaşam ve ölüm arasında bir yer var.

There's a place between life and death.

Ölüm onlar için çok iyi.

Death is too good for them.

Bu ölüm demek değil

It's not that it's death

Click to see more example sentences
ölüm dying

Yaklaşık bir ay önce ve tekrar ölümünden birkaç gün önce.

About a month ago, and then again a few days before he died.

Bizi burada ölüme terk etme!

Don't leave us here to die!

Onu ölüme terk etti.

He left her to die.

Click to see more example sentences
ölüm fatality

Ölümcül dozu vermek için, sadece ama sadece tek bir sansin var. ikimiz için de ölümcül.

You may have one chance and one chance only to deliver a fatal dose. Fatal for both of us.

Merak etmeyin Bay Tuvok. Ölümcül değil.

Don't worry, Mr. Tuvok, it's not fatal.

Kötülüğün bir karışımı, kıskançlık ve düş kırıklığı, o anında ölümcül ve panzehirsizdi

'A mixture of malice, jealousy and disappointment, 'it was instantly fatal and without antidote.'

Click to see more example sentences
ölüm killing

Ama ben ölü bir adam buldum ve onu öldüren silah da bende.

But I've found a dead man, and I've got the gun that killed him.

Ölü bir atı öldürmenin bir manası yok.

There's no point in killing a dead horse.

Sen bir ölüm makinesi değilsin!

You're not some killing machine!

Click to see more example sentences
ölüm mortal

Bu ölümcül bir yara ve şu an oldukça ölümlü hissediyorum.

It's a mortal wound. And right now I'm feeling pretty mortal.

Bir yaşam kaynağı olacak ölümcül bir tehlike değil.

A source of life And not a mortal danger.

Ölümcül bir yara.

A mortal wound.

Click to see more example sentences
ölüm obituary

Ölüm ilanı diyor ki Evet, ama ne fark eder ki?

The obituary says Yeah, but what does it matter?

Jimmy, asla iyi bir ölüm ilanı ihtiyacını azımsama.

Jimmy, never underestimate the need for a good obituary.

Bu ölüm ilanını bizzat kendisi yazdı.

He wrote this obituary himself.

Click to see more example sentences
ölüm last

Geçen gece ölü olarak bulduk.

Last night we found him dead.

Bu ölüm sonsuza dek sürmez.

This death does not last forever.

Evet, son dokuz gün içinde üç ölü.

Yeah, three kills in the last nine days.

Click to see more example sentences
ölüm parting

Ölüm bu işin bir parçası.

Death is part of the job.

ölüm bizi ayırana kadar.

until death do us part.

Ölüm bizi ayırana kadar" değil mi bebeğim?

Till death do us part," right, baby?

Click to see more example sentences
ölüm end, ending

Ölüm bir son olmak zorunda değil. Bizim dünyamızda değil.

Death doesn't have to be the end, not in our world.

Çünkü ben ölümün bir son olmadığını biliyorum.

Because I know that death isn't the end.

Ve biz zarar sona erdi ya olabilirdi ya da ölü.

And we could have ended up hurt or or dead.

Click to see more example sentences
ölüm sleep

Ölü bir adam gibi uyumak ne utanç verici.

What a shame Sleeping as deep as a dead man.

Ölü değil o, sadece uyuyor.

It's not dead, it's just sleeping.

ve kurbanın gözleri kapanacak sonsuza kadar Uyuyan Ölüm içerisinde.

and the victim's eyes will close forever in the Sleeping Death.

Click to see more example sentences
ölüm doom

Ölüm bir yolunu buldu.

Well, Doom found a way.

Bir ölümcül hata ve bütün ırkları yok olmaya mahkum.

And one fatal mistake and they doom their entire race.

Ölüm bir yolunu buldu. Terebentin, aseton, benzin.

Doom found a way turpentine. acetone. benzene.

Click to see more example sentences
ölüm demise

Ya da belki bir Yunan ölümü.

Or maybe a Greek demise.

İnsancıl, hızlı Ve acısız bir ölüm için

For humane, quick and painless demise.

Buzzie'nin ölümü için çok iyi olacak gibi görünüyor.

Looks like Buzzie's demise is going to be good for business.

Click to see more example sentences
ölüm passing

Ama Krister Linnea dün gece Ani Çocuk Ölümü Sendromu nedeniyle vefat etti.

But Krister. .Linnea passed away last night from Sudden Infant Death Syndrome.

Kapıyı kapat Yeşu ve bırak ölüm geçsin.

Close the door, Joshua, and let death pass.

Özellikle de Robert'ın ölümünden sonra.

Especially after Robert's passing.

Click to see more example sentences
ölüm decease

bu daha çok ölümün bir portresi gibi görünüyor.

This one looks more like a portrait of the deceased.

Yarı Ölü Sendromu olan bir oğlum var.

I have a son with Partially Deceased Syndrome.

Ben Yarı Ölü Sendromu hastasıyım ve bu benim hatam değil.

I'm a Partially Deceased Syndrome sufferer and that is not my fault.

Click to see more example sentences
ölüm the reaper

Dean, peşinde bir Ölüm Meleği mi var?

Dean, is the Grim Reaper after you?

Baba! Yeni ölüm meleği sen oldun.

Dad, you've become the new Grim Reaper.

Ben ona Ölüm Meleği diyorum.

I call him the Grim Reaper.

Click to see more example sentences
ölüm the grim reaper

Dean, peşinde bir Ölüm Meleği mi var?

Dean, is the Grim Reaper after you?

Baba! Yeni ölüm meleği sen oldun.

Dad, you've become the new Grim Reaper.

Ben ona Ölüm Meleği diyorum.

I call him the Grim Reaper.

Click to see more example sentences
ölüm fate

Yaşam ve ölüm! Boşluk ve zaman! Kader ve şans!

Life and death space and time fate and chance.

Kader ölümcül bir şey.

Fate is a fatal thing.

Ölüm senin için çok merhametli bir kader olur.

Death is far too merciful a fate for you.

ölüm rest

Oh, sanırım o da diğerleri gibi ölü.

Oh, I imagine he's dead like all the rest.

Binlerce ölü, kalanları da ölüm kamplarına gönderildi.

Thousands dead, the rest sent to death camps.

İstirahat ve ölüm için bir arzuyu temsil eder.

It symbolizes a desire for rest and death.

ölüm capital

Bu bir ölüm cezası davası.

This is a capital case.

Ölüm cezası hakkında ne düşünüyorsunuz Bay Sanger?

How do you feel about capital punishment, Mr. Sanger?

Ve Ölüm", Ö büyük harf

And Death" capital D

ölüm case of death

Kaza sonucu ölüm olduğunda, çifte tazminat ödenir.

In case of accidental death, double indemnity.