ölüyor

Çünkü daha önce hiç görmediğim bir şey yüzünden ölüyor ve benim işim onun hayatını kurtarmak.

Because she's dying of something I've never seen before, and it's my job to save her life.

Bu dünya ölüyor ve bu benim hatam, başka bir gün daha buna katlanamam.

This world is dying, and it's my fault, and I can't bear it another day.

İnsanlar ölüyor ve sen hiçbir şey olmamış gibi davranıyorsun.

People are dying and you're acting like nothing is happening.

Biliyor musun anne, her gün insanlar ölüyor.

You know, Mom, people die every day.

Her gece bir sürü insan ölüyor.

A lot of people die every night.

Lütfen yardım edin, insanlar burada ölüyor

Please help me. People are dead here.

Ama her gün insanlar ölüyor.

But every day, people die.

Çünkü bu bir savaş. Her gün insanlar ölüyor.

Because we're at war, people are dying every day.

Her gün insanlar ölüyor.

People are dying every day.

İnsanlar her saniye ölüyor.

People die every second.