öldüğünden

Hayır, Lisa öldüğünden beri ciddi bir ilişkisi olmadı.

No, he hasn't had a serious relationship since Lisa died.

Annem öldüğünden beri tek arkadaşım.

My only friend since mom died.

Dün bu güzel kiliseyi ziyaret ettik ve o öldüğünden beri ilk defa dua ettim.

Yesterday, we visited this beautifuI church and I prayed for the first time since he died.

Kız kardeşim öldüğünden beri, yedi yıldır.

Since my sister died, seven years ago.

Ama babam öldüğünden beri

But since my dad died

Babam öldüğünden beri değil.

Not since my father died.

Annem öldüğünden beri Sekiz yıldır.

Since my mother died eight years

Babam öldüğünden beri bu kadar iyi hissetmemiştim.

Haven't felt this good since my dad died.

O öldüğünden beri bu benimki olmak zorunda.

Since he's dead it'll have to be mine.

Evet karım öldüğünden beri.

Since my wife died, yeah.