öldürdüm

Ama sen de benim gibi bir insansın ve ben seni öldürdüm.

But you're just a man like me, and I killed you.

Eğer bir daha babam hakkında bir şey söylersen seni öldürürüm!

If you ever say anything about my father again, I will kill you.

Ama bu onu ben öldürdüm demek değil.

But that doesn't mean I killed him.

Babamı öldürdün ve şimdi ben de seni öldüreceğim.

You killed my father, and now I'm gonna kill you.

Bana biraz para ver yoksa seni öldürürüm.

Give me some money or I will kill you.

Ama sen, burada kalacaksın. ve benim kraliçem olacaksın. ya da sadece seni öldürürüm.

But you, you stay here. And become my queen. Or I could just kill you.

Çünkü onu ben öldürdüm!

Because I killed him!

Şimdi o öldü ve onu ben öldürdüm.

Now she's dead, and I've killed her.

Ve bu yüzden ilk önce seni öldüreceğim.

And that's why I'm gonna kill you first.

Evet ve ben onu öldürdüm.

Yeah, and I killed her.