öleceğim

Ve bir gün o uzaklara gitti. Ve ben öleceğim sandım. Ama ölmedim.

And then one day he went away, and I thought I'd die, but I didn't.

Ben zaten ölmüşüm, ama sana bir şey diyeyim.

I'm already dead, but I'll tell you one thing.

Bir yıl önce öldüm, geri geldim ama sen hala komik değilsin.

I died for a year, came back, and you're still not funny.

Çünkü ben çoktan öldüm.

Because I'm dead already.

Biliyorum bu kolay değil. Ama ben öleceğim.

I know it's not easy but I'm gonna die.

Ben şimdi öldüm, değil mi?

I am dead now, isn't it?

Uzun zaman önce öldüm ben.

I died a long time ago.

O zaman ben öldüm demektir.

Well, then I'm a dead man.

Ama ama sen ölü olacaksın ve eğer yapmazsam ben de öleceğim.

But but you're dead, and I'm gonna die if I don't.

Aman Tanrım, ben öldüm.

Oh, God, I'm so dead.