önceki

Tekrar çok teşekkür ederim, ve önceki gün için özür dilerim.

Again, thank you very much, and I'm sorry about the other day.

Babam, onun babası ve benden önceki onun babası gibi.

Like my father, and his father, and his father before me.

Çok üzgünüm. O gün ve ondan önceki her gün için.

I'm so sorry for that day and every day before it.

Biliyorsun, dün gece seni aradım ve ondan önceki gece de.

You know, I called you last night and the night before.

Belki öncekiyle aynı şey olmaz, ama yine de yeni ve harika bir şey olur.

Maybe not what was there before, but something new and wonderful, all the same.

O gün ve ondan önceki her gün için.

For that day and every day before it.

Ama önceki gibi değil.

But not like before.

Bu önceki gibi değil.

Now it's not like before.

Daha önceki gibi değil, öyle mi?

It's not like before, right?

Önceki gün bir çocuk uyuşturucu yüzünden öldü. Ve, ben de dahil hiç kimse bu konuda bir şey yapmıyor.

A kid died the other day from drugs, and nobody, including me, is doing anything about it.