Turkish-English translations for öneri:

suggestion · proposal · offer, offering · proposition · advice · recommendation · tip · idea · other translations

öneri suggestion

Tabii ki, bu sadece bir öneri.

Of course, it's just a suggestion.

Tabii ki benim önerim bu değil.

This is not my suggestion, obviously.

Daha iyi bir önerim var.

I have a better suggestion.

Click to see more example sentences
öneri proposal

Senin için bir öneri getirdim.

I've brought a proposal for you.

Onun sadece bir öneri olduğunu sanıyordum.

I thought that was just a proposal.

Bu bir öneri, bir teori.

It is a proposal, a theory.

Click to see more example sentences
öneri offer, offering

Tabi ki de öyle değil, bu sadece barış önerisi konuşmaya başlamak için bir yol.

Of course not. It's just a peace offering, a way to begin the conversation.

Bu oldukça iyi bir öneri.

It's really quite an offer.

Bu çok çekici bir öneri ama hayır.

That is some offer, but, No.

Click to see more example sentences
öneri proposition

İyi Benim de sana bir önerim var.

Well, I have a proposition for you.

Senin için bir önerim var.

I have a proposition for you.

Bu ciddi bir öneri değildir.

That's not a serious proposition?

Click to see more example sentences
öneri advice

Bu çok iyi bir öneri.

That's really good advice.

Bu iyi bir öneri, Komutan.

That's good advice, Commander.

Ama sana bir öneri vereyim.

But I'll give you some advice.

Click to see more example sentences
öneri recommendation

Arkadaşlar benim önerim hemen tahliye edilmesi.

My friends I recommend evacuate immediately.

Başka bir önerim daha var.

I have one other recommendation.

Bize öneri ve tavsiyelerde bulunurlar.

They offer us recommendations and suggestions.

Click to see more example sentences
öneri tip

Bu sana iyi bir öneri.

This is a good tip.

Wexell-Hall için bir öneri:

Here's a tip for Wexell-Hall:

öneri idea

Hepsi geçerli öneri.

All valid ideas.