öneriyim

Bırakın size bir alternatif öneriyim. Bir ittifak. Bir anlaşma.

Let me suggest an alternative an alliance an agreement