örtülerin

Ve bir dansçı olmanın sadece onun örtü olabilir.

And being a dancer could just be his cover.

Bu sadece bir örtü

This is a cover only

Her aileye bir çadır, plastik bir örtü, üç battaniye ve bir ocak veriliyor.

Every family is given a tent, a plastic sheet three blankets and one stove.

Ah ve bu örtünün güzel bir Noel yıkamasına ihtiyacı var.

Oh. Oh, and this blanket, it needs a nice Christmas washing.

Mükemmel bir örtü olurdu, değil mi?

It'd be a perfect cover, wouldn't it?

Süslü masa örtüleri ve Çin heykelleri dantel bardak altlıkları görüyorum. Bardak altlıkları.

Oh, I see patterned table cloths and oh, china figurines and oh, lace doilies doilies?

Biliyor musun, bu tam Paris için düşündüğüm şey bunun gibi küçük bir yer, kareli masa örtüleri kırmızı şarap.

You know, this is exactly the way I thought Paris would be a little place like this, checkered tablecloths red wine.

Pam adında ıslak bir örtü var.

Just a wet blanket, named Pam.

Süslü masa örtüleri ve Çin heykelleri dantel bardak altlıkları görüyorum.

I see patterned table cloths and china figurines and lace doilies

Bak, tarlalar masa örtüsü gibi görünüyor. Tamam mı? Evet.

look, the fields look like table cloth. ok? yeah.