özellikle

Seninle ilgili bir şey var.. özel bir şey ve sanırım sen bunu biliyorsun.

There's something about you something special and I think you know it.

Carter, biliyorum bu kulağa garip gelecek, özellikle de benden gelince. Ama o böyle biri değil.

Carter, I know this is gonna sound weird, especially coming from me, but he's not like that.

Ve biliyorum, pek bir şeye benzemiyor. ama bu konuda çok özel bir şey var.

And I know, it doesn't look like much, but there is something very special about it.

Orada sana göstermek istediğim bir şey var. Çok özel bir şey.

There's something there I want to show you something really special.

Orada bir yerde gerçekten bana özel bir şey olduğunu biliyorum.

I just know that there's something really special out there for me.

Ama şimdi bir ailen var ve Tanrım özellikle de şimdi böyle bir şey delilik olur.

But you have a family now, and God, especially now anything like this would be crazy.

Hiç kolay olmadı ama yine de yaptın bunun için özel bir şey hak ediyorsun.

It couldn't have been easy, but you did it anyway, and for that, you deserve something special.

Bu biraz aptalca bir soru ama onun doğum gününde özel bir şey yapmak ister misin?

You know, this might sound like A stupid question, but do you wanna do something special On her birthday?

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar ve özellikle de baylar.

Good evening, ladies and gentlemen and especially the gentlemen.

Ama orada bir yerde gerçekten bana özel bir şey olduğunu biliyorum.

But I just know there's something special out there for me.