özgüdür

Onlar aslında geceye özgüdür ama dişi, gece daha fazla uçar.

They are actually nocturnal but the female fly more at night.

Balina köpekbalığı Tayland'a özgüdür.

Whale sharks. Native to Thailand.