Turkish-English translations for özgür:

free · freedom · liberty · liberated · independent · footloose · liberal · at liberty · other translations

özgür free

Bu onu Özgür bir adam yapmiyor. O zaten Özgür bir adam. O Öldü.

this doesn't make him a free man. he's already a free man. he's dead!

Burası özgür bir ülke, ne istiyorsan onu yap.

It's a free country, so do whatever you want.

Onun canını al ve özgür ol.

Take his life and you'll be free.

Click to see more example sentences
özgür freedom

Kulağa tuhaf gelecek biliyorum, ama, benim durumumda, o özgürlük her şeyi değiştirdi.

I know it sounds strange, but for me, in my condition, that freedom changed everything.

Onun özgürlüğü ikimiz için de tehlikeli.

Her freedom is dangerous to us both.

Bu an için çok dua ettim Bu özgürlük için. Bugün dualarım gerçekleşti.

I-I prayed for this moment, this freedom, and today, uh, my prayers were answered.

Click to see more example sentences
özgür liberty

Şimdi de "Özgürlük Anıtı" oldu, senin ne işin var burada?

Now he's the Statue of Liberty. What are you doing here?

herkes için özgürlük ve adalet olacak.

..with liberty and justice for all.

Yani, bu bir özgürlük.

I mean it's a liberty.

Click to see more example sentences
özgür liberated

Ve kendini özgür hissedeceksin ki bu hissetmek için şahane bir şey, Manny yani ölmeden önce.

And you'll feel liberated, which is a wonderful thing to feel, Manny, before you die.

Ulusal Özgürlük Hareketi. Latin Amerikalı bir terör örgütü.

National Liberation Movement Latin American terrorist organization.

Şimdi ise bağımsız, özgür bir kadınım.

Now I'm independent, I'm a liberated woman.

Click to see more example sentences
özgür independent

Ben şimdi özgür bir kadınım ve kendi hayatımı yaşamak istiyorum.

I'm an independent woman now and I got my own life to live.

Bak, Lennox akıllı ve özgür bir kız. İnandıkları için savaşıyor.

Look, Lennox is smart and independent and fights for what she believes in.

Özgür. Kısa bir süre için.

Independent for a little while.

Click to see more example sentences
özgür footloose

Olmaz, üzgünüm, Kevin Bacon özgür değildi.

Nope, sorry, Kevin Bacon wasn't in Footloose.

Olmaz, üzgünüm, Kevin Bacon özgür değildi. Ne?

No, sorry, Kevin Bacon wasn't in Footloose.

özgür liberal

Özgür Demokratlar. Özgür Çok mu liberal oldu?

The Free Democrats, or is that still too liberal?

özgür at liberty

Gerçekten değilim özgürlük de söylemek. , Ne gibi Bir doktor ya da bir şey mi?

I'm really not at liberty to say. What, are you like a doctor or something?