özgürlük

Bu onu Özgür bir adam yapmiyor. O zaten Özgür bir adam. O Öldü.

this doesn't make him a free man. he's already a free man. he's dead!

Kulağa tuhaf gelecek biliyorum, ama, benim durumumda, o özgürlük her şeyi değiştirdi.

I know it sounds strange, but for me, in my condition, that freedom changed everything.

Burası özgür bir ülke. Ve ben de özgür bir adamım.

It's a free country, and I am a free man.

Belki, belki bir gün kalbim beni özgür bırakır.

Maybe, maybe one day my heart will free me.

Çünkü burası büyük özgür bir ülke.

Because it's a big free country.

Şimdi zengin, özgür, genç ve güzel bir kadın olacaksınız.

Now you'll be a rich, free, young and beautiful woman.

Sadece bir daha ve sonra sonsuza dek özgür olacaksın!

Not one! Just one more and you'll be free forever.

O zaten özgür bir adam.

He's already a free man.

Git ve normal bir hayat yaşa. Sev. Özgür ol.

Go out and live a normal life love be free.

Ben özgür bir adamım.

Well, I'm a free man.