özleyeceğim

Sen benim en iyi arkadaşımsın ve ben seni çok özledim.

You're my best friend, and I miss you so much.

Ben de seni özleyeceğim ama bu biraz fazla gibi.

I'm gonna miss you, too, but this is a little much.

Evet, evet ben de seni özledim.

Yeah. Yeah, I miss you, too.

Onu özleyeceğim, ama sanırım onun için en iyisi bu.

I'll miss her, but I think it's for the best.

Evet, ben de onu özledim, baba.

Yeah, I miss her too, Dad.

Ben de Seni çok özledim.

I, uh, I miss you, too.

Evet, ben de seni özleyeceğim.

Yeah, I'll miss you too.

Ben de seni özledim ama

I miss you too, but

Evet, ben de onu özledim.

Yes, I miss him too.

Ben de seni çok özledim, anne

I really miss you too, mom