üreyebiliyor

Kötü haberim var millet. Yaratık, eşeysiz üreyebiliyor.

The bad news, everyone, is, the beast reproduces asexually.