üssü

Burada gizli üs ve zaman makinesi diye bir şey yok.

There's no secret base and there's definitely no time machine?

Bu ülke orada bir askeri üssü hakediyor.

This country deserves to have a military base there.

Ben üs hakkında hiçbir şey bilmiyorum.

I don't know anything about the base.

Burası askeri bir üs değil.

This is not a military base.

Peki ne kadar uzakta bu üs?

And how far away is that?

Orada nükleer denizaltı personeli için eski Sovyet eğitim üssü var.

It's a former Soviet training base for nuclear submarine personnel.

S.H.I.E.L.D. ile yeni bir üs kurma konusunda bir görüşmem var. Ve ayrıca, Kaptan müsait değil.

I'm meeting with SHlELD about building a new base, and besides, Cap's not available.

Bırak bunu ve üsse gerçek bir adam olarak dön.

Stop this, and go back to base as a real man.

Eski bir askeri üs gibi bir yer sanırım.

I think it's some type of former military base.

Burası askeri bir üs Scully.

This is a military base, Scully.