üstün

Ve o kızın üstüne bir adam vardı.

And on that girl there was a man

Üstünde bir şey var mı?

Got anything on you?

Aslında, şu anda bir şey üstünde çalışıyorum, efendim.

Actually, I'm working on something at the moment, sir.

Şu Tommy üstünde biraz araştırma yaptım ve o kötü bir adam.

I've done some research on this Tommy, and he is a bad guy.

Peki tam olarak ne üstünde çalışıyorsun?

So what exactly are you working on?

Ve belki de yol üstünde yiyecek bir şeyler alırız.

And maybe get something to eat on the way?

Üstünde para var hiç?

You have some money on you'!

Ama üstünden çok uzun zaman geçti.

But it's been a really long time.

Sadece şu küçük kız üstünde çalışıyor.

He's just working on that little girl.

İnan bana, üstünde çalışıyorum, ama zamana ihtiyacım var.

Believe me, I'm working on it, but I need time.