İngiliz

İngiliz gizli ajan kitabı yazmak benim için çok büyük bir fırsat.

Writing a certain British Secret Agent would be a very big opportunity for me.

İngilizce Romeo ve Juliet yapıyorduk ama Romeo ve Juliet şarkısı daha çok içime yattı.

We were doing Romeo and Juliet for English, but I got more into the song, "Romeo and Juliet.

Doktor, Ben Albay Grant, İngiliz Askeri İstihbarat.

Doctor, I'm Colonel Grant, British Military Intelligence.

Ben daha iyi İngilizce öğrenmek ister, daha iyi biri olmak için.

I want to learn better English to become the better person

Evet ama o ingilizce bilmiyor.

Yes, but he doesn't speak English.

Merak etme bir kelime İngilizce bile bilmiyor.

Don't worry, he doesn't speak a word of English.

İyi bir İngilizce bile değil.

It's not even good English.

Bu senin İngilizce öğretmenin mi?

Is this your English teacher?

Hey! Ne yapıyorsun sen, manyak İngiliz piçi?

Hey, what are you doing, you mad English bastard?

Ben, İngiliz Askeri İstihbaratından Albay Grant.

I'm Colonel Grant, British Military Intelligence.