İnsanoğlunun

Bir gün insanoğlu tıpkı bu genç kız gibi olacak, oğlun ve benim gibi.

One day, the human race will be like this young girl, your son and I.

Sen doğmadan uzun zaman önce, insanoğlu korkunç bir şey yaptı

Long before you were born, humans did a terrible thing

İnsanoğlu için küçük bir adım ama, İnsanlık için dev bir adım.

That's one small step for man, but one giant leap for mankind.

Ama insanoğlu önemli şeyleri kontrol edebilmek için yeterince olgun değil.

But humanity just isn't mature enough to control the important things.

İnsanoğlu için küçük, ama bizim için büyük bir adım.

A small step for mankind, but a giant step for us.

Dinle, o son derece hoş bir insanoğlu.

Listen, he's a perfectly lovely human being.

Nazikçe ama Çünkü o kadın insanoğlunun en değerli varlığı.

But gently, because this woman is mankind's most precious possession.

Muhteşem bir insanoğlu daha.

Oh, another wonderful human being.

Bu dev bir adımdır. Ve yalnızca insanoğlu için değil.

It's a giant lead, and not just for mankind.

Ve yalnızca bir insanoğlu değil bu herif bir imparatordu.

And not just any human being. That guy was an emperor.