İsa'yı

Günahlarım cezayı hak ediyor. Çünkü onlar benim kurtarıcımı çarmıha gerdiler, Yüce İsa '.

My sins deserve your punishments because they have crucified my Ioving Saviour, Jesus Christ.

Evet kardeşim, İsa' kabul edecek misin?

Well, Brother, will you accept Jesus?

Günahlarım cezayı hak ediyor. Çünkü onlar benim kurtarıcımı çarmıha gerdiler, Yüce İsa'.

My sins deserve your punishments because they have crucified my loving Savior, Jesus Christ.

İsa' düşünüyorum, tamam mı?

I'm thinking about Jesus, okay?

Ben de İsa' severim.

I love Jesus, too.

Ama şimdi İsa' buldu.

But now he's found Jesus.

Jill, bebek İsa' sen mi çaldın?

Jill, did you steal the baby Jesus?

Victor, İsa' kişisel kurtarıcı olarak kabul ediyor musun?

Victor, do you accept Jesus Christ as your personal savior?

Sen bu adam için mi İsa' sevmeye başladın?

You started loving Jesus for that guy?

Bebek isa' çok seviyorum.

I love the baby Jesus.