İspanya'dan

Bir ay içinde İspanya'dan çalınan üçüncü tablo bu.

It's the third painting stolen in Spain in a month.

Üç gün içinde İspanya'dan büyük bir uyuşturucu nakliyatı gelecek.

In three days a large drug shipment will arrive from Spain.

İspanya'dan yeni bir dans bu.

It's a new dance. From Spain.

Bu az önce İspanya'dan geldi.

This just came in from Spain.

İspanya'dan yeni bir şarap.

A new wine. From Spain.

İngiltere, Portekiz, İspanya ve Batı Afrika'dan lezzetler var.

We have tastes from England, Portugal, Spain, and west Africa.

Aslında, ailem İspanya'dan gelmiş.

Actually, my family's from Spain.

İspanya'dan el yapımı bir eyer bile getirtmişti.

Even bought me a handmade saddle from Spain.

Gaby İspanya'dan döndü mü?

ls Gaby back from Spain?

Onlar Murranolar. İspanya'dan sürülmüş Yahudiler.

They're Murranos exiled Jews from Spain.