ışınının

Bir tür var ölüm ışını ya da bir şey?

They have no kind of death ray or something?

Ne yani, ölüm ışını gibi bir şey mi?

What, like a death ray or something?

Bir çeşit ölüm ışını.

Some kind of death ray.

O bir ölüm ışını veya buz ışını değil, Johnny Snow

It's not a death ray or an ice beam, that's so Johnny Snow.

Ölüm ışını değil ki bu.

It's not a death ray.

Bayanlar ve baylar bildiğiniz gibi, bir "çekim ışını"tasarlıyorduk kod adı," Hazırlık H".

Ladies and gentlemen as you know we've been designing a "tractor beam" code-named Preparation H.

Bir tür enerji ışını.

A kind of energy beam.

Bir çeşit enerji ışını.

Some sort of energy beam.

Bir Işınlanma ışını, Bölücü ışın değil. İkinci bir Işınlanma sistemi.

It's a transmat beam, not a disintegrator, a secondary transmat system.

Ölüm ışını kötü.

Death ray bad.