Turkish-English translations for ırkçı:

racist · race · segregationist · other translations

ırkçı racist

Şimdi de diyorsun ki; o bir ırkçı pislik değil, sadece ondan hoşlanmıyorum.

So now you're saying he's not a racist prick, you just don't Iike him.

Bu ırkçı bir yaklaşım değil.

It's not a racist issue.

Ve sence onlar bunu ırkçı bulmazlar mı?

And do you think they find it racist?

Click to see more example sentences
ırkçı race

Irkla ilgili, ama ırkçı değil.

It's race-related. But not racist.

Saldırıdan önce, Baxter'ın hükümleri ırkçı değildi.

Before the assault, Baxter's sentencing is race-neutral.

ırkçı segregationist

Tabii eğer "ırkçı mumya" bir tür gay fetişi değilse.

Unless "segregationist mummy" is a gay fetish I'm unaware of.