Turkish-English translations for ırkçı:

racist · race · segregationist · other translations

ırkçı

Beyaz, siyah, mavi ırkçılar, özellikle mavi ırkçılar, bu asla bir işe yaramaz.

White, black or blue supremacists, especially the blue supremacists, they'll never work.

Bırak beni, seni ırkçı domuz!

Get off me, you fascist pig!

Eğer bu ırkçı bir olay değilse, neden bunu onun arkasından yaptın?

If it wasn't a racial thing, why'd you do it behind his back?

Bu ırkçı bir profil değil.

It's not racial profiling.

Tamam. Yani ırkçı bir durum yok mu?

Okay, so this is not a racial thing?

Bu bir ırkçı fişleme!

This is racial profiling!

Ruth, bu ırkçı bir bakış açısı.

Ruth, this is racial profiling.

Boş bir jest bu. Tıpkı kutlama mesajları ya da ırkçı bir söylemin ardından gelen resmi bir özür gibi.

It's an empty gesture, like an e-card or a formal apology after an anti-semitic rant.

Bu ırkçı bir terim değil.

I-it's not a racial term.

Bunu ırkçı bir kovuşturma olarak görüyor.

He considers this a racial prosecution.