Turkish-English translations for ısın:

ray · radiation · other translations

ısın ray

Godzilla'nın ısı ışını radyoaktif.

Godzilla's heat ray is radioactive.

ısın radiation

Genellikle ısı radyasyon denir.

Often called heat radiation.