Şüpheli

Bir şüpheli var olan bilinen son adresi beş yaşında, cep telefonu yok, ailesi yok.

I got a suspect whose last known address is five years old, no cell phone, no family.

Bir teorim yok ama bu adam iyi bir şüpheli gibi görünüyor.

I don't have a theory, but this guy sure looks good as a suspect.

Çünkü şu an ona karşı ne bir kanıt ne de şüpheli var.

'Cause right now I don't have a suspect or any evidence against him.

Bayanlar ve Baylar Şüpheli bir insan değil.

Ladies and gentlemen our suspect is not human.

Henry Allen Miller, eski hastan, başka bir silahlı soygun şüphelisi konumunda.

Henry Allen Miller, your former patient, is a suspect in another potential armed robbery.

İnan bana, benim de şüphelerim vardı ama görünüşe göre Cleveland Moda Haftası büyük bir olay.

Believe me, I had my doubts too, but apparently Cleveland Fashion Week is a big deal.

Pek değil ama şüphe yok ki, cesur bir yeni dünyaya doğru gidiyoruz.

Not exactly but it's a brave new world we're headed for, no doubt about that.

Ve en muhtemel şüpheli de ona yardım etmeye çalışan kişi, değil mi?

And the most likely suspect is the person who tried to help him, right?

Her zaman iş, ve daha çok işti. Hiç şüphem yok ki, öyle olmaya devam edecek.

Always was work, work and more work and will continue to be so, I have no doubt.

Bu onu kesinlikle bir şüpheli yapar, değil mi?

Well, that certainly makes him a suspect, right?