Şampanyaları'nın

Şampanya'nın tadı gece yarısından sonra daha iyi olur, değil mi?

Champagne tastes much better after midnight, don't you think

Ben bir buket ile başlamak istiyorum taze kesilmiş kır çiçekleri, ardından Papa'nın barda akşam yemeği, onun en iyi bir şişe şampanya,

I would start with a bouquet of fresh-cut wildflowers, followed by dinner at Pope's bar, a bottle of his best champagne,

Kleep Şampanyaları'nın sahibi, Bay Kleep hanım arkadaşı, ortağı ve hanım arkadaşı.

Mr Kleep, of Kleep Champagnes, his lady friend, his associate and lady friend