Şanghay'da

Bir kaç yıl içinde, Şanghay'da önemli birisi olacaksın!

In a few years, you'll be somebody in Shanghai!

Şanghay'da da güvenli yerler var.

There are safe places in Shanghai.

Şanghay'da işler çok çabuk değişir.

In Shanghai, things change pretty fast.

The Presidio, Manila ya da Şanghay'a mı?

The Presidio or Manila or Shanghai?

Komutan Namikawa; Angilas, Şanghay'da ortaya çıktı!

Commander Namikawa, Angilas has appeared in Shanghai!