Şehri'nin

Bayanlar ve baylar karşınızda büyük şehir Pawnee'nin gelecek belediye meclisi üyesi Bobby Newport.

Ladies and gentlemen, the next city councilor for the great city of Pawnee Bobby Newport.

Tüm şehir arabalara doluşup hafta sonu boyunca her hafta Gatsby'nin evine geliyordu.

The whole city packed into automobiles. And all weekend, every weekend ended up at Gatsby's.

New Orleans, Crescent City. Delta Blues müziğinin ve Fransız Mahallesi'nin şehri.

New Orleans Crescent city, home to the delta blues and the French quarter.

Görünüşe göre Starling Şehri'nin koruyucu bir meleği var.

It looks like Starling City has a guardian angel.

Ve işte geliyor Zümrüt Şehri'nin Dorothy Gale'i.

And here she comes Emerald City's Dorothy Gale.

Mozzie'nin şehir dışında güvenli bir evi var.

Mozzie has a safe house outside the city.

Biz Cumhuriyet Şehri'nin en ünlü çiftiyiz.

We're Republic City's most famous couple.

Yani New York Şehri'nin sorunu.

That's New York City's problem.

Amy'nin ailesi bu akşam şehirde.

Amy's parents are in town tonight.

Bu Gotham Şehri'nin tam bir kopyası.

It's an exact replica of Gotham City.