Şerif

Şerif, bu evde bu gece ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey bize saldırdıysa şerif.

Sheriff, I don't know what happened in that house tonight, but something attacked us, Sheriff.

Dinle şerif, sana söylemem gereken bir şey var.

Listen, Sheriff, there's something I need to tell you.

Özür dilerim Şerif, ama lütfen beni dinleyin.

I'm sorry, Sheriff, but please listen to me.

Yaşlı adamın işi bitti. Son dört yıldır yeni bir Şerif var.

The old man is finished, we've got a new sheriff these last four years.

İyi bir adam ve iyi bir şerif.

A good man and a good sheriff.

Bay Şerif, efendim, bu benim doğum günü hediyem efendim.

Well, Mr. Sheriff, sir, it's my birthday present, sir.

Görünüşe göre kasabada yeni bir şerif var.

Looks like there's a new sheriff in town.

İyi akşamlar, Şerif Carter.

Good evening, Sheriff Carter.

Sizin için yapabileceğim bir şey var mı, şerif?

Is there anything I can do for you, sheriff?

Küçük kızlar hakkında bir şey biliyor musunuz Şerif?

Do you know anything about little girls, Chief?