Şifre

Evet, aptal bir kız için aptal bir şifre!

Yes, a code for a stupid stupid girl!

Bana bir şifre verdiler ve onu bilen adam burada değil.

They give me a code and the man who has it isn't here.

Hayır, bu bir şifre değil.

No, no, it's not a code.

Evet ama belki de bir gizli şifredir.

Yeah, but maybe it's a secret code.

Ne bu? Bir çeşit şifre mi?

What is it, some kind of code?

Orada dur. Geri dön ve şifreyi ver bana.

Stop right there, turn around and give me the code.

Ne tür bir şifre?

What kind of a code?

Ne o, bir tür şifre falan mı?

What is that, some kind of code?

Muhtemelen bir tür karmaşık şifre ya da

Yeah. It's probably some complex code or

Herkesin içinde gizli bir şifre vardır.

Inside everybody there is a secret code.