Şikago'da

Sen ve Julian Şikago'da çok başarılı olacaksınız.

You and Julian will be very successful in Chicago.

Burası Indiana'da küçük bir kasaba değil. Burası Şikago.

This isn't some small town in Indiana, this is Chicago.

Bu da Şikago Emniyeti'nden Dedektif Watkins.

This is Detective Watkins. Chicago P.D.

Şikago'da olacak değil mi?

It's in Chicago, isn't it?

David Şikago'da Lu'ya bir şey mi yaptı?

Did David do something to Lu in Chicago?

Şikago'da bu gece gerçek bir heyecan var.

There's real excitement in Chicago tonight.

Şu anda Şikago'da mı?

He's in Chicago now?

Üç tane Şikago'da, bir tane de South Bend'de.

Three in Chicago and one in South Bend.

O Şikago'da mı?

He's in Chicago?

Beni, Şikago'da aşırı ısınmış bir biyogeribesleme makinesiyle bırakıp gittin.

You left me sitting in Chicago in a Bioalimentadora machine overheated.