Şimdiye

Ne, ne, şimdi ne var?

What, what, what is it now?

Ama şimdi sadece sen ve ben, tamam mı?

It's just you and me right now, okay?

Şimdi sadece sen ve ben!

Just you and me now!

Ne? Şimdi ne var?

What is it now?

Evet, evet, şimdi ne var?

Yeah, yeah, what is it now?

Ve şimdi de sen.

And now it's you.

Burada ve şimdi sen ve ben tamam mı?

Here and now, you and me, all right?

Sen ve ben Burada Hemen şimdi.

You and I right here right now.

Ve şimdi sen de benim için bir şey yapmalısın.

And now you have to do something for me.

Ve şimdi senin benim için bir şey yapman gerekiyor çünkü haklısın.

And now you got to do something for me because you're right.