şaçı

Yetişkin bir beyaz kadınının şaçı.

It's from an adult Caucasian female.