şaşırdım

Evet, daha yeni okudum ve aslında ben de şaşırdım çünkü ben de önce senin gibi düşünüyordum.

Yes, I just read it, and I was surprised, because I thought it was, as you thought.

Açıkçası, ben değildi senin sonra geri durumda işçi, ama sana şaşırdım Hiçbir şey söylemedi.

Obviously, I wasn't your case worker back then, but I'm surprised you didn't say anything.

Bak dostum ben de senin gibi şaşırdım ama ben iyiyim, yemin ederim.

Look, man, I'm as surprised as you are, but, yeah, I swear.

İnan bana ben de senin kadar şaşırdım.

Believe me, I'm as surprised as you are.

Hey, ben de senin kadar şaşırdım.

Hey, I'm as surprised as you are.

Evet, ben de o yüzden çok şaşırdım ya.

Yeah, see that's why I'm so surprised.

Hayır, ben sadece şaşırdım, o kadar.

I just I I'm surprised, that's all.

Bak, ben de senin gibi şaşırdım.

Look, I'm just as surprised as you.

Ben de senin kadar şaşırdım, tamam mı?

I'm just as surprised as you are, OK?

Evet, tabii ki. Zaten bu yüzden seni burada gördüğüme şaşırdım.

Yeah, I do, which is why I'm surprised to see you here.