şaşırttı

Bir ay önce, bana hemen gel diye yazdı; çünkü çok şaşırtıcı bir şey olmuştu.

A month ago, she wrote to me to come right away because a most amazing thing had happened.

Ve sonra bir iki kez daha bu film şaşırtıcı çünkü.

And then another two times, because that movie is amazing.

Sana bir şey söyleyeyim Bu konuda oldukça şaşırtıcı.

Let me tell you something quite amazing about that.

Ve şaşırtıcı olan ne biliyor musun?

And you know what's amazing?

Bu şaşırtıcı değil mi Bu Robert ve ben aynı kıyafetleri giyebilir?

Isn't it amazing that Robert and I can wear the same clothes?

Bu gerçekten şaşırtıcı Evet.

This is really amazing. Yeah.

Daha çok şaşırtıcı olan ne biliyor musun?

You know what's even more amazing?

Bu.. bu çok şaşırtıcı bir duygu.

That's that is an amazing feeling.

Ama bu şaşırtıcı bir şey.

But this is amazing.

Güzel ama o kadar da şaşırtıcı değil.

Is nice but not so much amazing.