Turkish-English translations for şafak:

dawn · daybreak · sunrise · Aurora · other translations

şafak dawn

Yarın sabah şafak sökerken, onlara yardım için biz de orada olacağız.

Tomorrow morning at dawn we are going to be there to help them.

Bu gece burada bekle ve şafakta bırakalım.

Let's wait here tonight, and leave at dawn.

Evet ama neredeyse şafak söktü.

Yes, but it's almost dawn.

Click to see more example sentences
şafak daybreak

Şu anda Şafak Çocukları ve Bataklık Melekleri var.

We got the Daybreak boys and the Swamp Angels.

Sembagare yeni bir ekip oluşturdu, ve yarın şafakla beraber yola çıkıyoruz.

Sembagare has put together a new team, and we begin at daybreak tomorrow.

Gerçek performans şafak ile başlıyor.

The real performance starts after daybreak.

Click to see more example sentences
şafak sunrise

Jordania şafaktan önce yanacak.

Jordania will burn before sunrise.

şafak Aurora

Savaş Yıldızı Galactica'da daha önce. Aurora, şafak tanrıçası.

Previously on Battlestar Galactica aurora,goddess of the dawn.