şakaları

Senin için bu bir şaka olabilir, ama benim ailem o gün öldü.

Maybe this is a joke to you, but my parents died that day.

Peki, ama bu sadece kötü bir şaka gibi görünüyor.

Okay, but this just looks like a bad joke.

Hayır, hayır, bu bir şaka değil mi?

No, no, this is a joke, right?

Hayır, bu bir şaka değil, tamam mı?

No, this is not a joke, okay?

Ve bu bir şaka değil.

And this is not a joke!

Hepsi senin için büyük bir şaka, değil mi?

All this is a big joke for you, right?

Oh, hadi ama efendim, bu kötü bir şaka gibi!

Oh, come on, sir, It's like a bad joke!

Bu bir şaka değil mi?

Okay, so this isn't a joke?

Hayır bu bir şaka değil.

No this is not a joke,

Eğer bu senin bir şaka fikrin ise bir avukata ihtiyacın olacak.

If this is your idea of a joke you're gonna need a lawyer.