We also found translations for word sans in English.

şans

Sen bunu herkesten daha iyi biliyorsun ve bunun ne olduğunu öğrenmek için bu bir şans.

You know it better than anybody else, and this is our chance to find out what that is.

Ama şimdi farklı bir an, Ve farklı seçimler yapmak için bir şans.

But this is a different moment, and it's a chance to make a different choice.

Lütfen, bana ikinci bir şans ver.

Please, give me a second chance.

Babam okulda bana bir şans verin. Madam, lütfen bir şans, lütfen, bir şans.

In school my father give me one chance, ma'am please, give me one chance, please

Hadi sana bir şans daha vereceğim.

Come on, I'll give you one more.

Bir şey söyleme sadece bir şans ver lütfen.

Don't say anything. Just please give it a chance.

Ama, lütfen bana bir şans daha ver.

But, please give me one more chance.

Lütfen bize ikinci bir şans ver.

Please give us a second chance.

Charles, Baban şirketini geri aldığı için, üzgün olduğunu biliyorum, ama ona bir şans ver.

Charles, I know you're upset that your father took his company back, but give him a chance.

Lütfen, lütfen bize bir şans daha verir misin?

So, will you please Please give us another chance?