Turkish-English translations for şarap:

wine · cobbler · other translations

şarap wine

Biraz şarap getirdim, um Biri bana doğum günü hediyesi olarak verdi.

I brought some wine, um someone gave me as a birthday present.

Ve beyaz bir şarap.

And a white wine.

Bana sadece beyaz şarap.

Just wine for me. White.

Click to see more example sentences
şarap cobbler

Görünüşe göre ya annemin şarabı, ya Lulu'nun şarabı.

Oh, no. Apparently, it's mom's cobbler or Lulu's cobbler.

Sadece şarap ve futbol.

Just cobbler and football.