şarapla

Taco, lo mein ve de kırmızı şarap.

And tacos and Lo mein and Red Vines.

Bazıları şarap, puro ya da kalem, bazıları da bunu ister.

Some want wine, cigars or pens and some want that.

Paintball ve tekila, puro bar ve viski tadımı paten ve şarap.

Paintball and Tequila. Cigar bar and scotch tasting. Rollerskating and wine.

Bugün kabaklı ekmek, peynirli kraker yedim ve şarap içtim.

Today I ate zucchini bread, cheese crackers, wine.

Fransız şarabı öyle mi, Bay Giovanni?

The French, right Mr. Giovanni?

Evet, siz de büyük ihtimal şarap yudumlamak hakkında bir şey derdiniz.

Yeah, and you probably would've said something about sipping vino.

Bu Catalina Şarap Mikseri!

It's the Catalina Wine Mixer!

Ucuz şarabı mı?

The cheap wine?

Merak ediyorum Sör Barristan, krala şarabı kim verdi?

I wonder, Ser Barristan, who gave the King this wine?

Peki, dün gece şarap tatma vardı. Evet.

Okay, there was a tasting last night, yes.