şarapla

Şarap, kadınlar ve şarkı.

Wine, women and song.

Hey, biraz şarabın var mı?

Hey, you got some wine?

Şarap falan ister misin?

You want wine or something?

Votka tonik ve bir kırmızı şarap, lütfen.

Vodka and tonic and a red wine, please.

Ben biraz şarap alacağım.

I'm gonna have some wine.

Belki biraz şarap istersin.

Maybe you'd like some wine.

Bekle, şarabı bana ver.

Wait, give me that wine.

Ve ekmek ve şarap.

And bread and wine.

Bana biraz şarap ayırın.

Oh, save me some wine

Biraz daha şarap ister misiniz?

Want some more wine? Yes.