Turkish-English translations for şarkı:

song · tune · carol · ballad · track · chant · strain · other translations

şarkı song

Evet, ve tam olarak bir aşk şarkısı değil.

Yeah, and it's not exactly a love song.

Yeni bir şarkı duymak ister misiniz?

You wanna hear a new song? Yeah.

Biraz şarap, kadınlar ve şarkı.

A little wine, women and song.

Click to see more example sentences
şarkı tune

Tatlım, bu çok hoş bir şarkı.

Sweetheart, that's a pretty tune.

Bu bir şarkı değil ahbap.

This isn't a tune, mate.

Biz aslında sadece bitti Bazı göstermek melodileri şarkı.

We actually just got done singing some show tunes.

Click to see more example sentences
şarkı carol

Carol için bir şarkı.

One song for Carol.

Bir noel ağacı,ve bir hindi, ve noel şarkıları

A Christmas with a tree, and a turkey, and Carols

Cartman, Noel şarkıları söylemeyi keser misin?

Cartman, will you stop singing Christmas carols?

Click to see more example sentences
şarkı ballad

Neden? Harika bir şarkı ve mükemmel bir baladdır.

It's a great song, and it's a perfect ballad.

Jasmine, bu güzel aşk şarkısının senin için olduğunu biliyorsun.

You know Jasmine... .that lovely ballad he sang for you..

Bir halk şarkısı bu sefer.

This time it's a ballad.

Click to see more example sentences
şarkı track

Aslında yeni bir şarkı.

Actually, it's a new track.

Evet, tıpkı şu şarkı gibi:

Yeah, like this track.

Bu üç şarkıyı Drake'in adamlarına gönder.

Send these three tracks to Drake's people.

Click to see more example sentences
şarkı chant

Şarkı gibi bir şey duydum.

I heard something like a chant.

Beyaz elbiseler, şarkılar, mumlar falan.

You know, white dresses, chanting, candles.

Ama ben hiç şarkı bilmem.

But I don't know any chants.

Click to see more example sentences
şarkı strain

İç gıcıklayan Phyllis dans edip şarkı söyleyecek güney sahillerinin havasını soluyacak "Lovely Luawana Lady"'i dinleyeceksiniz!

The lu'sciou's Phyili's dance's and's ing's to the's ultry's outh's ea 'strain's of Lovely Luawana Lady!