Turkish-English translations for şekerli:

sugar · sweet · with sugar · sugary · sweetened · other translations

şekerli sugar

Hadi, buraya gel ve bana biraz şeker ver, kız.

Come on out here and give me some sugar, girl.

Hala krema ve şekerli içiyorsun, değil mi?

You still take cream and sugar, right?

Kim ona şeker verdi?

Who gave him sugar?

Click to see more example sentences
şekerli sweet

O gerçekten şeker, ama ilk ben geldim.

She's really sweet, but I was here first.

Aslında çok şeker biri.

She's actually very sweet.

Evet, çok şeker.

Yeah, so sweet.

Click to see more example sentences
şekerli with sugar

O zaman sütlü ve şekerli bir kahve alayım lütfen.

So, then, one coffee, please, with milk and sugar in it.

Sadece kremalı ve şekerli kahve.

Just coffee with cream and sugar.

Evet, kremalı ve şekerli.

Yeah, with cream and sugar.

Click to see more example sentences
şekerli sugary

Canın şekerli bir şey çekerse, bir adet dolmalık biber ye.

When you crave something sugary, eat a bell pepper.

Bütün bu şekerli abur cubur

All these sugary snacks!

O kadar da şekerli değil.

It's not that sugary.

Click to see more example sentences
şekerli sweetened

Old Tom Gin eski moda bir İngiliz cini, şeker yerine meyankökü ile tatlandırılır.

Old Tom Gin is an old-fashioned English gin sweetened with licorice instead of sugar.

Kahvem, şekerim, tatlandırıcım var Kahve.

I got coffee, sugar, sweetener Black.