Turkish-English translations for şişe:

bottle, bottled · vial · flask · other translations

şişe bottle, bottled

Kate, neden bir şişe kahve ya da su gibi bir şey almıyorsun?

Kate, why don't you get, like, a bottle of water or a coffee or something?

Ve bir şişe iyi şarap.

And a nice bottle of wine.

Ve de hoş bir şişe.

It's a nice bottle, too.

Click to see more example sentences
şişe vial

Geçen gece sana küçük bir şişe verdim ama seni tamamen değiştirmek için yeterli değil.

Last night I gave you a vial, but it's not enough to change you, not completely.

Sadece tek bir şişe kaldı.

I only have one vial left.

Sadece bir şişe olduğuna emin miyiz?

Are we sure there's only one vial?

Click to see more example sentences
şişe flask

Bu bir tür şişe.

This is a flask.

Sadece birkaç şişe getir lütfen.

Just bring some flasks, please.

Küçük bir şişe kahve?

A flask of coffee?

Click to see more example sentences