şiddetli

Şiddetin kurbanları siyah ve beyaz zengin ve yoksul genç ve yaşlı ünlü ve isimsiz.

The victims of the violence are black and white, rich and poor, young and old, famous and unknown.

Siyasi cinayet, siyaset bombalama veya siyasi şiddet diye bir şey yok.

There is no such thing as political murder, political bombing, or political violence.

O da sadece bir adam etten kemikten bir adam. Korkunda onun silahı. Korku ve şiddet.

He's just a man, a man of flesh and blood, and fear is his weapon fear and violence.

Bu tarafta senin için hiçbir şey yok, hiçbir şey! Şiddet ve tehlikeden kurtul.

There's nothing for you on this side nothing save violence and danger.

Bu kadının bir şiddet geçmişi yok kaydı yok, trafik cezası bile yememiş.

This woman has no violent history, no record, not even a traffic ticket.

Kapıyı çaldığını önce. O şiddetli bir fiziksel ve duygusal travma, aracılığıyla olmuştur

Before you knock he has been through a severe physical and emotional trauma.

Şiddet, senin için yeni bir şey, değil mi?

Violence is Something new To you, isn't it?

Politik cinayet, politik bombalama veya politik şiddet diye bir şey yoktur.

There is no such thing as political killings, political bombing or political violence.

Jordan ile şiddet hakkında bir seans yaptık ve dedi ki

We just had a session with Jordan about violence and Jordan says that

Neden bu kadar güzel bir ülke bu kadar şiddet dolu?

Why is such a beautiful country so violent?